• UBO-register vanaf januari 2020 in werking

UBO-register vanaf januari 2020 in werking

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in werking. Wat is het UBO-register en wat houdt dat voor u in?

Het UBO-register is een register waaruit blijkt wie de UBO (Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijk belanghebbende) van een onderneming is. 

De UBO is iemand die:

  • meer dan 25% van de aandelen houdt, of bij personenvennootschappen: 25% aandeel heeft in een onderneming;
  • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen; of
  • iemand die de feitelijke zeggenschap over de onderneming heeft.

Op dit moment is er nog geen openbaar register waarin deze gegevens kunnen worden opgezocht. Dat gaat veranderen. Om financieel-economische criminaliteit (zoals witwassen, fraude en belastingontduiking) tegen te gaan, is transparantie nodig, zo vindt ook de Europese Unie. Daarom is bepaald dat elke lidstaat uiterlijk op 10 januari 2020 een UBO-register moet worden ingesteld.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht geldt enkel voor besloten vennootschappen (BV’s), niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (NV’s), stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, vennootschappen onder firma’s (VOF’s), commanditaire vennootschappen (CV’s), Europese naamloze vennootschappen (SEs’), Europese coöperatieve vennootschappen (sCEs’) en Europees economische samenwerkingsverbanden. 
Het register is dus niet bedoeld voor beursgenoteerde NV’s, eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, verenigingen van eigenaren (VVE’s) en kerkgenootschappen.

Welke gegevens moeten worden geregistreerd en welke zijn openbaar?

In Nederland zal het UBO-register deel uitmaken van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KVK). U moet diverse gegevens van de UBO registreren bij de KVK. Een deel daarvan wordt openbaar gemaakt, een ander deel kan alleen door bepaalde autoriteiten worden ingezien.

De volgende gegevens van de UBO van uw onderneming zijn (in beginsel) altijd openbaar: voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonland, en de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het BSN-nummer van de UBO, zijn geboortedag, woonadres of afschrift van de documenten waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt, worden niet openbaar/voor iedereen toegankelijk gemaakt. Deze gegevens kunnen alleen worden ingezien door de Financiële Inlichtingen Eenheid en de bevoegde autoriteiten (zoals het OM, de politie en de Belastingdienst).

De gegevens die openbaar worden gemaakt, zijn voor iedereen opvraagbaar. Let wel: het opvragen van de UBO-gegevens kost geld en degene die de gegevens opvraagt, moet zich registreren voordat hij de gegevens bij de KvK kan opvragen. Hij kan bovendien niet lukraak op naam van een UBO zoeken: de UBO-gegevens zullen enkel opvraagbaar zijn per onderneming.

De praktijk: wanneer registreren en wat kost het?

Op dit moment buigt de tweede kamer zich nog over het wetsvoorstel dat vóór 10 januari 2020 in werking moet treden. Zodra de wet is aangenomen en het register technisch gezien is ingesteld, kunt u als bestuurder van de onderneming de UBO-gegevens kosteloos registreren. 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van het verdere verloop en zullen u tijdig informeren hoe u aan uw UBO-registratieplicht kunt voldoen.