• Het UBO-register: de stand van zaken deel II

Het UBO-register: de stand van zaken deel II


Eerder lieten we u weten dat er een wetsvoorstel was ingediend om het UBO-register in te stellen. Lees hier wat dit inhoudt en welke gevolgen dat voor u heeft.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 23 juni 2020 aangenomen. De wet treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Wanneer dat is, is op dit moment nog niet duidelijk. Helder is wel dát het UBO-register in werking zal treden.

Wij houden u op de hoogte.