• Maaltijdbezorgers van Deliveroo krijgen alsnog gelijk

Maaltijdbezorgers van Deliveroo krijgen alsnog gelijk

De bezorgers zijn volgens de rechter geen zzp-er maar werknemer.

Terwijl een maaltijdbezorger van Deliveroo afgelopen juli in een kort geding nog in het ongelijk werd gesteld met betrekking tot zijn stelling dat hij in loondienst is van Deliveroo, is de rechter gisteren (5 januari 2019) in een zogenaamde bodemprocedure tot een ander oordeel gekomen, namelijk dat er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst.

In deze door de vakbond FNV tegen Deliveroo aangespannen rechtszaak oordeelt de rechter allereerst dat in de rechtsverhouding tussen de bezorger en Deliveroo sprake is van een gezagsverhouding, waarbij met name de digitale systemen die Deliveroo gebruikt voor het inroosteren van de bezorgers en de bezorging van maaltijden een belangrijke rol spelen. Daardoor is in de praktijk de vrijheid van de bezorgers om zelf hun tijdsindeling te maken aanzienlijk minder groot dan de vrijheid die zij als zzp-er zouden hebben.

Daarnaast speelt een rol dat de bezorgers weliswaar zelf kunnen bepalen of ze een opdracht wel of niet aannemen, maar zo'n weigering werkt vervolgens wel in hun nadeel bij het toebedeeld krijgen van toekomstige opdrachten en het behalen van bonussen. Ook is van belang dat de overeenkomst tussen de bezorger en Deliveroo een standaardcontract is waarvan de inhoud volledig en eenzijdig door Deliveroo wordt bepaald en niet onderhandelbaar is. 

Tenslotte is de rechter van mening dat de mogelijkheid voor een bezorger om zich te laten vervangen inhoudsloos is. In de praktijk is er namelijk gewoonweg geen tijd om een vervangende bezorger in te zetten. Daar komt nog bij dat deze vervangende bezorger eerst door Deliveroo moet worden gekeurd.

Dit alles leidt ertoe dat de rechter van mening is dat de rechtsverhouding tussen de bezorger en Deliveroo als een arbeidsovereenkomst kwalificeert. In een separaat door de FNV tegen Deliveroo aangespannen zaak oordeelde de rechter dat Deliveroo onder de werkingssfeer van de CAO Beroepsgoederenvervoer valt. Gelet daarop moet Deliveroo met terugwerkende kracht de CAO op de bezorgers toepassen.

Deliveroo heeft reeds aangekondigd tegen uitspraken in hoger beroep te gaan. Dit was te verwachten, aangezien de belangen te groot zijn. Of, zoals de FNV het zegt: "Dit zou weleens het failliet van het huidige verdienmodel van Deliveroo kunnen betekenen."