• Herplaatsing en transitievergoeding

Herplaatsing en transitievergoeding

Heeft een werknemer bij een salarisvermindering als gevolg van een herplaatsing recht op een transitievergoeding?

In het najaar van 2018 heeft de Hoge Raad in zijn zogenaamde Kolom-uitspraak beslist dat een werknemer recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding indien sprake is van een structurele en substantiële vermindering van zijn arbeidsduur. Anders zou deze werknemer in geval van een latere algehele beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst een deel van zijn transitievergoeding mislopen.

De Hoge Raad definieerde de begrippen structureel en substantieel als volgt:

  • voor een substantiële vergoeding moet sprake zijn van een vermindering van de arbeidstijd van ten minste 20%;
  • voor een structurele vermindering moet sprake zijn van een vermindering die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn.

Deze uitspraak van de Hoge Raad riep meteen al de vraag op of een werknemer ook recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding als vergoeding voor zijn substantiële inkomensverlies dat hij lijdt indien hij door een herplaatsing in een functie terecht komt met een lager salaris. Deze vraag is op onlangs door de Hoge Raad ontkennend beantwoord.

De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat herplaatsing in een andere passende functie niet gelijk gesteld kan worden aan een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit oordeel baseert de Hoge Raad op het wettelijk stelsel. Dit stelsel geeft namelijk alleen recht op een transitievergoeding bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst en daarvan is bij herplaatsing geen sprake.

Deze beslissing brengt met zich mee dat ook de werknemer die een inkomensachteruitgang heeft van ten minste 20% die het gevolg is van de combinatie van een structurele vermindering van de arbeidsduur met minder dan 20% en herplaatsing in een functie met een lager salaris, evenmin aanspraak heeft op een (gedeeltelijke) transitievergoeding. In dat geval is immers geen sprake van een substantiële vermindering van de arbeidsduur als bedoeld in de hierboven genoemde Kolom-uitspraak (tenminste 20% vermindering van de arbeidstijd).

Kortom: een vermindering van het salaris, die het gevolg is van herplaatsing, geeft geen recht op een transitievergoeding.