Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Een krachtig middel voor leveranciers in tijden van crisis.

Is de Aanbestedingswet van toepassing op private aanbestedingen?

Kan een toekomstig werknemer ontslagen worden voordat hij aan zijn proeftijd begint?

Tijdelijke wet geeft de rechter de mogelijkheid om faillissementsaanvragen aan te houden.

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2020 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen.

Hoofdlijnen van de NOW 3.0

De meldplicht is per 27 september ingegaan.

Alleen met meerdere schulden kan de schuldenaar failliet worden verklaard.

Welke sancties staan er op het schenden van de inlichtingenplicht?

Kan een werkgever aansprakelijk worden gehouden voor schade die zijn thuiswerkende werknemer lijdt?

Dient een opdrachtnemer zijn facturen alsnog te specificeren indien de opdrachtgever die aanvankelijk zonder protest voldaan heeft?

Geldt de stuiting van de verjaring van een vordering op een vof ook als een stuiting van de verjaring van de daarmee samenlopende vordering op de vennoot?

Abonneren op onze Nieuwsupdate