• Remie Huijs

mr. R.A.J.C. (Remie) Huijs

Remie Huijs is sinds 1993 advocaat en vanaf juli 2017 aan ons kantoor verbonden. Hij is werkzaam op het gebied van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Remie begeleidt fusies, overnames en het aangaan van samenwerkingsverbanden (joint ventures) en geschillenbeslechting daaromtrent. Remie treedt daarnaast op in geschillen in de samenwerking waarin aandeelhouders, vennoten, bestuurders en/of commissarissen betrokken zijn.

Remie studeerde rechten aan de Universiteit Tilburg. Hij voltooide onder meer de Grotius specialisatieopleidingen Fusies en Overnames en Corporate Litigation. Remie treedt regelmatig op als gastdocent en is lid van de Vereniging Corporate Litigation.