Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Een blog van Dominique Roomberg

Toepassing van de verjaring vraagt om een grote mate van precisie.

Kan een verjaringstermijn worden gestuit door erkenning door de verzekeraar?

Wanneer kan de uitvoerende partij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in het bestek?

Is de (kortere) wettelijke verjaringstermijn ook van toepassing op de vordering tot schadevergoeding wegens bedrog?

Meld u nu aan voor de masterclass ''Licht op Financieringen'' op 22 maart aanstaande!

Krijgt de verhuurder van de partybike een schadevergoeding?

Hoe hard is deze standaard zin in overeenkomsten?

Adelmeijer Hoyng Advocaten heeft Marc van Sintmaartensdijk benoemd tot partner.

Is een bestuurder nu sneller aansprakelijk in het kader van een schending van de administratieplicht?

Is de verkoper altijd aansprakelijk als het verkochte gebreken vertoont?

Hof van Justitie EU in de King-zaak heeft geoordeeld dat onder omstandigheden vakantieaanspraken niet mogen vervallen noch verjaren.

Abonneren op onze Nieuwsupdate