Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

ZZP-er kan een beroep doen op de Europese consumentenbescherming

Is de Europese Erecode inzake Franchising afdwingbaar?

Een blog van Dominique Roomberg over de recente perikelen in de bankensector

Werkgevers worden gecompenseerd voor transitievergoedingen die zijn betaald bij langdurige ziekte.

Heeft een werknemer bij gedeeltelijk ontslag aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding?

Voordat een bestuursorgaan overgaat tot invordering, moet de belanghebbende worden gehoord.

Welke zekerheden kan een verhuurder vragen van zijn huurder?

Vallen brancheregels onder de Europese Dienstenrichtlijn?

Sluwe verkopers bellen nietsvermoedende ondernemers met mooie praatjes. Wanneer is sprake van een overeenkomst?

Hoe wordt de koopprijs van de aandelen bepaald?

Wat gaat er veranderen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)?

Is een bestuurder aansprakelijk wanneer hij een overeenkomst sluit terwijl de onderneming is ondergebracht bij de afdeling Bijzonder Beheer van de bank?

Abonneren op onze Nieuwsupdate