Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Veel kan auteursrechtelijk beschermd zijn, maar smaak echter niet.

Betekent finale kwijting dat er daadwerkelijk niets meer te vorderen valt?

Anders dan bij de Kantonrechtersformule geldt volgens de Hoge Raad geen pensioenplafond bij de transitievergoeding.

Minister wil de griffierechten voor lage vorderingen van rechtspersonen verlagen.

Het sluiten van de basis in Eindhoven op onjuiste gronden leidt ertoe dat Ryanair haar piloten niet mag overplaatsen.

Kan de curator een gehuurd pand onderverhuren ondanks een contractueel verbod?

Het gedrag van een werkgever in de periode tussen de aanzegging en het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan leiden tot ernstige verwijtbaarheid.

Kan de Staat het faillissement aanvragen van iemand die schulden heeft bij de Belastingdienst en de Inspectie SZW?

Maakt een wijngoed inbreuk op de merknaam van een ander of gaat het slechts om een plaatsaanduiding?

Een huurder van een sociale huurwoning bood gedurende een half jaar kosteloos onderdak aan een gezin met een jong kind dat anders op straat zou komen te staan. Rechtvaardigt deze vorm van onderverhuur ontbinding van de huurovereenkomst?

Kan een verkoopmakelaar worden aangesproken bij verkeerde informatie over woonoppervlakte?

Kan een aandeelhouder in kort geding gedwongen worden tot overdracht van zijn aandelen?

Abonneren op onze Nieuwsupdate