Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Kan een aandeelhouder in kort geding gedwongen worden tot overdracht van zijn aandelen?

ZZP-er kan een beroep doen op de Europese consumentenbescherming

Is de Europese Erecode inzake Franchising afdwingbaar?

Een blog van Dominique Roomberg over de recente perikelen in de bankensector

Werkgevers worden gecompenseerd voor transitievergoedingen die zijn betaald bij langdurige ziekte.

Heeft een werknemer bij gedeeltelijk ontslag aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding?

Voordat een bestuursorgaan overgaat tot invordering, moet de belanghebbende worden gehoord.

Welke zekerheden kan een verhuurder vragen van zijn huurder?

Vallen brancheregels onder de Europese Dienstenrichtlijn?

Sluwe verkopers bellen nietsvermoedende ondernemers met mooie praatjes. Wanneer is sprake van een overeenkomst?

Hoe wordt de koopprijs van de aandelen bepaald?

Wat gaat er veranderen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)?

Abonneren op onze Nieuwsupdate