Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Minister dient wetsvoorstel in tot intrekking van verplicht digitaal procederen.

Is een recreatiechalet een onroerende zaak waarvoor een schriftelijke koopovereenkomst moet worden gesloten?

Wanneer voldoet de woning aan de koopovereenkomst?

Kunt u de betaalde courtage van de makelaar (persoonlijk) terugvorderen?

Wat zijn de risico's als een werkgever ten onrechte geen ondernemingsraad heeft ingesteld?

Kan een verhuurder servicekosten voor zonnepanelen in rekening brengen?

Vervallen niet genoten vakantiedagen indien de werknemer komt te overlijden?

Hoe actief moet een assurantietussenpersoon zich opstellen naar een verzekerde?

Hoe te handelen in geval van een faillissement van een ziekenhuis?

Een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

Welk percentage moeten verzekeraars vergoeden?

Het is nu mogelijk om internationale handelsgeschillen door gespecialiseerde Nederlandse rechters in het Engels te laten behandelen.

Abonneren op onze Nieuwsupdate