Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Biedt het uniform herstelkader een oplossing voor de schade die veel MKB-bedrijven hebben geleden door verkeerde of onvolledige advisering door de banken?

Om voor registratie in aanmerking te komen, moet een merk onderscheidend zijn. Een merk mag dus niet beschrijvend zijn voor de goederen of diensten die onder het merk worden aangeboden. Zo zal het merk “Zeep” voor zeepproducten worden geweigerd; het merk beschrijft immers de goederen. Het merk “TomTom” voor navigatiesystemen beschrijft de waren helemaal niet en is dus wel onderscheidend.

Indien een verzekerde bij het aangaan van een verzekering met opzet zaken verzwijgt, dan kan dat uiteraard gevolgen hebben voor de dekking bij schade.

Magisch Maastricht is een jaarlijks in de kerstperiode terugkerend festijn op het Vrijthof. De gemeente Maastricht besteedt het evenement aan via een aanbestedingsprocedure voor de jaren 2016 tot en met 2019 en diverse commerciële partijen zien brood in dat evenement.

U hebt goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Levering onder eigendomsvoorbehoud betekent dat de eigendom pas op de koper overgaat nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Uw afnemer betaalt niet en gaat ook nog failliet. Deze afnemer heeft meestal op al zijn debiteuren, voorraad en inventaris een pandrecht gegeven aan de bank.

Met elkaar samenwonen in een huurwoning zonder dat er sprake is van een juridische verbondenheid in de zin van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Bent u als samenwoner bewust van uw status?

Wie onroerend goed koopt, wil natuurlijk ook geleverd krijgen. Schuldeisers van de verkoper kunnen die levering echter frustreren door beslag te leggen op de zaak of beslag te leggen onder de notaris of de koper op de koopsom.

Sluit u wel eens overeenkomsten met de overheid? Dan is het van belang om te weten of het overheidslichaam bij het aangaan van die overeenkomst rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd.

Door de inwerkingtreding van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening zijn de termijnen voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening gewijzigd. Ten eerste is de uiterste publicatietermijn voor het deponeren van de jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel verkort naar twaalf maanden na het einde van een boekjaar.

Een bestuurder van een vereniging kan aansprakelijk worden gesteld als hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Op dit moment is nog niets geregeld over de aansprakelijkheid van de bestuurder als de voetbalvereniging failliet wordt verklaard.

Er zijn verschillende manieren om een B.V. (buiten faillissement) te ontbinden. Als er geen baten meer aanwezig zijn, houdt de B.V. op te bestaan zodra het besluit tot ontbinding wordt genomen.

Uw bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van het loon dat de werknemers van uw aannemer krijgen voor de in uw bedrijf gewerkte uren. Dat heet de ketenaansprakelijkheid voor loon.

Abonneren op onze Nieuwsupdate