• Wetsvoorstel wijziging WGBO

Wetsvoorstel wijziging WGBO

Wat gaat er veranderen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)?

Afgelopen maand heeft de Minister voor Medisch Zorg een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd waarin onder andere een aantal belangrijke wijzigingen van de WGBO zijn opgenomen. Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste punten van het wetsvoorstel.

Informatieplicht

Op dit moment is al in de wet geregeld dat de hulpverlener een informatieplicht heeft tegenover de patiënt. In het wetsvoorstel wordt verder opgenomen dat overleg tussen de hulpverlener en de patiënt tijdig moet plaatsvinden. Daarbij moet de hulpverlener de patiënt informeren over de mogelijkheid en de gevolgen van het niet behandelen van diens aandoening. Ook moet de patiënt worden verteld over de mogelijke behandelingen, die bij andere zorgaanbieders beschikbaar zijn. De hulpverlener moet volgens het wetsvoorstel steeds aangeven op welke termijn de behandeling kan plaatsvinden en wat de tijdsduur van de behandeling is.

Tot slot bepaalt de het wetsvoorstel uitdrukkelijk dat de hulpverlener zich tijdens het overleg op de hoogte stelt van de situatie en de behoeften van de patiënt en dat hij de patiënt steeds uitnodigt om vragen te stellen. 

Bewaarplicht

Het wetsvoorstel verlengt de bewaarplicht voor medische dossiers van 15 naar 20 jaar. De termijn begint daarnaast niet langer voor ieder afzonderlijk gegeven te lopen op het moment dat een dit gegeven wordt ingevoerd in het dossier maar op het moment dat de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de bewaartermijn voor het gehele dossier op hetzelfde moment afloopt. 

Inzagerecht nabestaanden

Tot slot wordt in het wetsvoorstel een regeling opgenomen voor inzage in het medisch dossier van een overledene door nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers. Inzage kan dan plaatsvinden indien:

  • de overledene voor zijn overlijden toestemming heeft gegeven;
  • de nabestaande van de zorgaanbieder een melding heeft ontvangen dat een incident heeft plaatsgevonden;
  • de nabestaande een zwaarwegend belang heeft bij inzage.

Deze inzagerechten werden eerder al in de rechtspraak erkend en worden hiermee voor het eerst expliciet in de wet vastgelegd.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting kunt u hier nalezen.