• Uitbreiding taak huisarts

Uitbreiding taak huisarts

Uit een recente uitspraak van de hoogste medische tuchtrechter is af te leiden dat de taak van de huisarts wordt verzwaard.

De uitspraak van het Centraal Tuchtcollege (CTG) in Den Haag komt erop neer dat een huisarts - voordat deze in de ochtend met het spreekuur begint - eerst de berichten van de huisartsenpost (HAP ) moet lezen ten aanzien van patiënten van die huisarts, die zich buiten de praktijkuren tot de HAP hebben gewend met klachten. Vervolgens dient de huisarts dan zo nodig zelf contact op te nemen met die patiënt.

In de zaak ging het om de volgende feiten. Een patiënt meldt zich om 6 uur s 'ochtends met buikpijnklachten bij de HAP. De HAP stelt een waarneembericht op en mailt dit naar de huisarts. De patiënt belt vervolgens om 08:15 uur de praktijk van haar eigen huisarts. De huisarts leest het waarneembericht omstreeks 10:30 uur en omstreeks 12:30 uur vindt de visite plaats. De huisarts geeft een injectie en schrijft medicatie voor. Daarna belt de patiënt nog tweemaal met de praktijk omdat de klachten verergeren. Uiteindelijk vindt een ziekenhuisopname plaats en in het ziekenhuis wordt een mogelijk levensbedreigende darmaandoening geconstateerd. De patiënt dient een tuchtklacht in tegen haar huisarts: de levensbedreigende darmaandoening is door de huisarts niet tijdig onderkend.

In hoger beroep oordeelt het Centraal Tuchtcollege, dat op basis van het waarneembericht van de HAP, voor aanvang van het spreekuur maatregelen genomen moesten worden om de klachten goed te diagnosticeren. De huisarts had meteen uit eigen beweging contact met de patiënt moeten zoeken.

Dat betekent in feite dat de huisarts voor aanvang van het spreekuur tijd moet inruimen om de HAP-berichten van de eigen patiënten te lezen en zo nodig meteen (onderzoeks)maatregelen moet nemen. Laat ik het maar een uitbreiding van de taken noemen in plaats van een verzwaring.