• Terugvorderen courtage makelaar

Terugvorderen courtage makelaar

Kunt u de betaalde courtage van de makelaar (persoonlijk) terugvorderen?

Stel: u huurt een huis en hebt de makelaar een courtage betaald voor zijn (bemiddelings)werkzaamheden. Deze makelaar heeft echter ook een courtage ontvangen van de verhuurder.

Volgens de wet is het makelaars verboden om twee heren te dienen. Dat wil zeggen dat de makelaar én voor de verhuurder én voor de huurder werkt. Dit is het geval als de makelaar zowel bij u als bij uw verhuurder kosten in rekening brengt. U kunt de courtage dan ook terugvorderen van het makelaarsbedrijf.

Maar wat als het makelaarskantoor vervolgens geen verhaal biedt en de makelaar het bedrijf ontbindt via een turboliquidatie en uitschrijft uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel?

Makelaars moeten weten dat zij geen twee heren mogen dienen. Doen zij dat wel, dan handelen zij welbewust in strijd met de wet. De bestuurders van het makelaarskantoor horen te weten dat het door u betaalde bedrag moet worden terugbetaald. Als zij daar geen rekening mee houden, en hun makelaarskantoor vervolgens bij gebrek aan baten liquideren, kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. In dat geval zal de makelaar/bestuurder zelf de courtage moeten terugbetalen.