• Telefonische acquisitie: overeenkomst of niet?

Telefonische acquisitie: overeenkomst of niet?

Sluwe verkopers bellen nietsvermoedende ondernemers met mooie praatjes. Wanneer is sprake van een overeenkomst?

De casus

Als ondernemer bent u waarschijnlijk ook weleens benaderd door een onbekende club die u iets wilt verkopen. De bekendste methode is de telefonische overval: u bent druk bezig met uw onderneming als er gebeld wordt door een gladde prater. Hij of zij weet u te melden dat u de omzet en naamsbekendheid enorm kunt vergroten door vermelding op een ondernemerswebsite. Alles natuurlijk gratis op proef. Na een week komt u erachter dat u zich had moeten afmelden. Vervolgens blijkt u aan een jaarabonnement vast te zitten en was het gesprek heimelijk opgenomen. De betreffende website blijkt ook nog eens een slap aftreksel van de Gouden Gids te zijn. Bij protest van uw kant regent het daarna snel incassobrieven. 

Overeenkomst?

Alvorens sprake kan zijn van een overeenkomst, moet sprake zijn van wilsovereenstemming. Rechters hebben in een serie uitspraken gedurende de laatste jaren de lat gelukkig hoog gelegd voor wat betreft het aanwezig achten van wilsovereenstemming na telefonische acquisitie. Terugkerende overwegingen van rechters zijn, dat er hoge eisen gesteld mogen worden aan totstandkoming van een overeenkomst bij ongevraagde en onaangekondigde telefonische acquisitie. 

Zo oordeelden verschillende rechters dat sprake moet zijn van een schriftelijke opdrachtbevestiging door de benaderde ondernemer. Is er ondanks bandopname van het telefoontje verwarring of er wel of niet is ingestemd met een voorstel, dan komt de bewijslast van wilsovereenstemming voor rekening van de telefonische verkoper. En dat bewijs wordt vaak onvoldoende geacht. 

Ook kijkt de rechter in voorkomende gevallen of sprake is van een reële tegenprestatie door de telefonische verkoper. Stelt de website of het advertentieblad niks voor in relatie tot de onderneming, dan weegt dat zwaar bij de beoordeling van een eventuele overeenkomst. Die kan dan alsnog nietig worden verklaard. 

Conclusie

Laat u zich niet te snel intimideren door incassobrieven van telefonische acquisitieclubs. Zijn er knollen voor citroenen verkocht of voelt u zich anderszins in de luren gelegd, dan kunnen wij u verder helpen. Neemt u dan gerust contact op met ons.