• Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren

Hoe bouwt u een gedegen dossier op om disfunctioneren te bewijzen?

Wilt u een werknemer ontslaan wegens disfunctioneren, dan is het aantonen van het daadwerkelijk disfunctioneren vaak de grootste hobbel die moet worden genomen. Onder oud recht (vóór de WWZ in 2015) ging de kantonrechter bij een slecht dossier vaak toch over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, onder toekenning van een hogere vergoeding. Onder het huidige recht zal de rechter de arbeidsovereenkomst alleen kunnen ontbinden als de werkgever een dossier kan overleggen waaruit het disfunctioneren duidelijk naar voren komt en waaruit blijkt dat de werknemer in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren. Kan de werkgever het disfunctioneren niet aannemelijk maken, dan wordt het ontbindingsverzoek simpelweg afgewezen en zijn de werkgever en de werknemer weer op elkaar aangewezen.

In praktijk wordt dit euvel wel eens opgelost door de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Het gebeurt regelmatig dat als gevolg van de gesprekken over het disfunctioneren en het volgen van een verbetertraject – dat al dan niet correct wordt ingestoken – de arbeidsrelatie dusdanig verstoord raakt dat er toch een grond ontstaan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De vraag is of dit verstandig is.

In een zaak die onlangs werd beslecht door de kantonrechter in Leeuwarden kwam dit de werkgever duur te staan. Werkgever Sligro had hier onvoldoende dossier opgebouwd om de werknemer te kunnen ontslaan wegens disfunctioneren. In het ontbindingsverzoek stelde Sligro zich dan ook op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst moest worden ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter oordeelde dat Sligro de werknemer geen reële kans had geboden om het vermeende disfunctioneren te verbeteren en dat die kans ook niet meer kon worden geboden, omdat inmiddels de arbeidsverhouding beschadigd was geraakt. De rechter achtte Sligro verantwoordelijk voor de verstoring van de arbeidsrelatie, zodat weliswaar de arbeidsovereenkomst werd ontbonden, maar aan de werknemer een fikse billijke vergoeding werd toegekend.

Dat deze ontsnappingsroute niet altijd werkt, blijkt uit een zaak die eerder voorlag bij de kantonrechter in Rotterdam. Hier had de werkgever onvoldoende dossier voor functioneren, maar ook kon de werkgever niet aannemelijk maken dat er sprake was van een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsrelatie. Het ontbindingsverzoek van de werkgever werd afgewezen en de werkgever werd veroordeeld om de werknemer toegang te verlenen tot haar werk op straffe van een dwangsom.

Hoe hadden deze werkgevers wél moeten handelen? Om onaangename verrassingen te voorkomen doet een werkgever er goed aan om een gedegen dossier op te bouwen.

Op dinsdag 19 november 2019 organiseren wij de AHA Legal Wake-Up ontbijtsessie met als onderwerp 'Een ijzersterk dossier', waarin u leert over het belang en de wijze van dossieropbouw. Meer informatie en het aanmeldformulier kunt u vinden via deze link op onze website.