• Onderhandelen onder voorbehoud

Onderhandelen onder voorbehoud

Gebondenheid ondanks aanbod "onder voorwaarde goedkeuring directie"?

Niet alle onderhandelingen worden gevoerd op directieniveau. Bovendien wordt vaak onderhandeld door tussenpersonen. Dat verklaart dat regelmatig voorstellen worden gedaan onder de voorwaarde dat de directie met het voorstel of een te sluiten overeenkomst nog moet instemmen. 

Op zichzelf zijn dergelijke voorbehouden geldig. Een overeenkomst komt dan pas tot stand, nadat de directie haar goedkeuring heeft verleend.

Niettemin is het verstandig om dit voorbehoud gedurende het onderhandelingstraject (regelmatig) te herhalen. Zeker wanneer de onderhandelingen langer duren of wanneer er -  op basis van eerdere biedingen - al concepten van een te sluiten overeenkomst worden uitgewisseld. Neem het voorbehoud vooral op in het concept of verwijs ernaar in de correspondentie.

Wordt het voorbehoud niet regelmatig herhaald, dan bestaat het risico dat de rechter oordeelt dat de wederpartij erop mocht vertrouwen dat het voorbehoud niet meer aan haar zal worden tegengeworpen en er dus een geldige overeenkomst tot stand is gekomen.

Onderhandelen onder voorbehoud is dus mogelijk, maar het is niet vrijblijvend!