• Netherlands Commercial Court

Netherlands Commercial Court

Het is nu mogelijk om internationale handelsgeschillen door gespecialiseerde Nederlandse rechters in het Engels te laten behandelen.

Eind 2017 informeerden wij u dat er een wetsvoorstel was ingediend om Engelstalige rechtspraak bij internationale handelskamers mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2019 is de Netherlands Commercial Court (NCC) gestart. De NCC is een handelskamer van de rechtbank Amsterdam die internationale zaken behandelt.

De NCC biedt voor internationaal opererende bedrijven een alternatief voor arbitrage. De NCC bestaat uit een bijzondere kamer van de rechtbank Amsterdam met specialiseerde (overheids)rechters uit heel Nederland. Zaken bij de NCC worden in principe in het Engels behandeld en uitspraken worden in het Engels gedaan. Op verzoek van partijen kan de zaak in het Nederlands worden behandeld. De uitspraak wordt dan ook in het Nederlands gedaan.

Een geschil kan alleen door de NCC en in het Engels worden behandeld als partijen daarvoor kiezen. Dat kunnen partijen doen voordat een geschil ontstaat (bijvoorbeeld bij het sluiten van een overeenkomst) maar ook na het ontstaan van het geschil. De kosten (griffierechten) voor het voeren van een procedure bij de NCC zijn overigens hoger dan een 'normale' procedure bij de rechtbank.

Tegen een uitspraak van de NCC kan hoger beroep worden ingesteld bij de Netherlands Commercial Court of Appeals (NCCA). De NCCA is een bijzondere handelskamer van het gerechtshof Amsterdam. De procedure bij de NCCA wordt in principe ook in het Engels gevoerd. Tegen een uitspraak van de NCCA kan (cassatie)beroep worden in gesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad behandelt de zaak in het Nederlands.

Een reden om voor de NCC te kiezen is dat geschillen door een gespecialiseerde overheidsrechter binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten in het Engels kunnen worden beslecht (zodat vertalingen niet meer nodig zijn). De praktijk zal moeten uitwijzen of partijen voor de NCC zullen kiezen in plaats van een 'normale' procedure bij de Nederlandse rechter of arbitrage.