• De koop van een woning

De koop van een woning

Is een Whatsapp-bericht voldoende voor een geldige koopovereenkomst?

De woningmarkt draait weer op volle toeren en lijkt lokaal al tot oververhitting te komen doordat er meer vraag naar woningen is dan dat er woningen aangeboden worden. Op juridisch vlak uit zich dit in geschillen over de vraag of een koper mag menen dat hij een koopovereenkomst heeft gesloten waaraan hij de verkoper mag houden. Daarbij moet u weten dat onze wetgever heeft bepaald dat, indien de koper van een woning een particulier is, de koopovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Mondelinge overeenstemming tussen de koper en verkoper volstaat dus niet. Maar hoe zit het dan als koper en verkoper in hun communicatie gebruik maken van social media of bijvoorbeeld WhatsApp? Daarover oordeelde onlangs de rechter van de rechtbank Limburg.

De feiten: koper en verkoper bereiken mondelinge overeenstemming over de koop van een woning. Verkoper stuurt vervolgens een koopovereenkomst naar de koper die deze op enkele punten aanpast, ondertekent en terugstuurt naar verkoper. Na enkele dagen stuurt de koper een WhatsApp-bericht naar verkoper met de vraag of de verkoper de koopovereenkomst heeft gelezen en ondertekend. De verkoper reageert hierop met een WhatsApp-bericht dat de aangepaste tekst in orde is en dat koper daags daarna de ondertekende koopovereenkomst  tegemoet kan zien. Enkele dagen later laat de verkoper aan de koper evenwel weten dat hij van de verkoop afziet.

De koper stelt zich op het standpunt dat aan de (wettelijke) eis - dat de koopovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan - is voldaan omdat het van de verkoper ontvangen WhatsApp-bericht mag worden beschouwd als - of gelijk te stellen is aan - de ondertekening van de  schriftelijke koopovereenkomst door de verkoper. Op grond daarvan vordert de koper dat de verkoper de woning aan hem levert. 

De voorzieningenrechter oordeelt – kort gezegd - dat het WhatsApp-berichtje van de verkoper hoogstens een toezegging van verkoper aan koper inhoudt om de schriftelijke koopovereenkomst te ondertekenen en dat is niet hetzelfde als een ondertekening. Daarmee strandt de vordering van de koper en komt de verkoper met de schrik vrij. 

De koop van een woning: moderne communicatiemiddelen maken het er vooralsnog niet eenvoudiger op!

 

Dit artikel werd als column geplaatst in het juninummer van het City Life Magazine Roermond.