• Gedeeltelijk ontslag, gedeeltelijke transitievergoeding?

Gedeeltelijk ontslag, gedeeltelijke transitievergoeding?

Heeft een werknemer bij gedeeltelijk ontslag aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding?

Wettelijk is een transitievergoeding enkel verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De wet voorziet niet in een gedeeltelijk ontslag, noch in een gedeeltelijke transitievergoeding in het geval van urenvermindering. Gelet hierop zou de bovenstaande vraag dus ontkennend kunnen worden beantwoord. 

Toch oordeelde de Hoge Raad afgelopen vrijdag op 14 september 2018 dat de mogelijkheid van een gedeeltelijke transitievergoeding moet worden aanvaard, namelijk voor de bijzondere situatie dat, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele urenvermindering. Hierbij kan worden gedacht aan het gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden of aan blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Op grond van de wet wordt een arbeidsovereenkomst alleen in zijn geheel opgezegd of ontbonden. Gedeeltelijk ontslag wordt in praktijk bereikt door een volledige beëindiging van de arbeidsovereenkomst en aansluitend voor minder uren een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten of door een aanpassing van de arbeidsovereenkomst. Ongeacht de vorm waarin het gedeeltelijk ontslag heeft plaatsgevonden, bestaat volgens de Hoge Raad bij gedeeltelijke beëindiging aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding. 

De gedeeltelijke transitievergoeding moet worden berekend naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.

Met het oog op de hanteerbaarheid van het voorgaande overweegt de Hoge Raad nog dat het bij een 'substantiële vermindering van de arbeidstijd' gaat het om een vermindering van de arbeidstijd met ten minste 20%. Bij een 'structurele vermindering van de arbeidstijd' gaat het om een vermindering die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn.

Wilt u meer weten over gedeeltelijk ontslag en de gedeeltelijke transitievergoeding? Onze arbeidsrechtspecialisten voorzien u graag van advies.