• Financieringsclausule en een BKR-registratie

Financieringsclausule en een BKR-registratie

Hoe ver gaat de inspanningsverplichting van de koper om financiering te verkrijgen in geval van een BKR-registratie?

Een financieringsclausule maakt het voor de koper mogelijk om de koop van bijvoorbeeld een woning te ontbinden als hij de financiering niet rond krijgt. In de koopovereenkomst wordt dan bepaald onder welke voorwaarden de koper een beroep kan doen op de financieringsclausule en op welke manier hij dat beroep moet doen. Als de koper zich niet aan die vereisten houdt, is hij vaak een contractuele boete van 10% van de koopsom aan de verkoper verschuldigd. Voor de koper is het daarom van groot belang dat hij zich terecht en op de juiste manier op de financieringsclausule beroept. 

De rechtbank Den Haag boog zich onlangs over een geval waarin de koper zich op de financieringsclausule had beroepen, omdat zijn hypotheekaanvragen door verschillende banken werden afgewezen vanwege een BKR-registratie. De verkoper meende dat de koper niet had voldaan aan zijn inspanningsverplichting om financiering te verkrijgen en maakte aanspraak op de contractuele boete van € 38.750,-.

In de procedure bij de rechtbank bleek dat de koper pas na het sluiten van de koopovereenkomst bekend raakte met de BKR-registratie. Vervolgens heeft de koper onderzocht of de BKR-registratie verwijderd kon worden. Dat bleek niet mogelijk. Volgens de rechtbank had de koper - gelet op de koopovereenkomst - daarmee voldaan aan zijn inspanningsverplichting. Anders dan de verkoper meende, ging die inspanningsverplichting niet zo ver dat de koper een klacht bij de geschillencommissie moest indienen om de BKR-registratie ongedaan te maken. Verder was er ook voldaan aan de manier waarop de koper zich op de financieringsclausule moest beroepen. De rechtbank wees de door de verkoper gevorderde contractuele boete af.

In deze zaak liep het dus goed af voor de koper. Het had wellicht anders kunnen aflopen als was gebleken dat de koper voor het sluiten van de koopovereenkomst al op de hoogte was van de BKR-registratie.

Zowel de koper als de verkoper dienen zich bewust te zijn van de voorwaarden die zijn verbonden aan een beroep op de financieringsclausule. Enerzijds kan de koper een aanzienlijke boete verschuldigd zijn aan de verkoper als een beroep op de financieringsclausule onterecht of niet op de juiste manier wordt gedaan. Anderzijds kan de verkoper (onverwachts) geconfronteerd worden met een koop die niet doorgaat.