• Erkenning van de aansprakelijkheid door de verzekeraar

Erkenning van de aansprakelijkheid door de verzekeraar

Mag de verzekeraar terugkomen op de erkenning van de aansprakelijkheid?

Een verzekeringnemer stelde dat hij letselschade had toegebracht aan een dame bij een balspelletje in zee. Op basis van deze eigen aangifte en het daarmee overeenstemmende relaas van het slachtoffer erkende de verzekeraar aansprakelijkheid en keerde een voorschot uit.

De verzekeraar bleef echter twijfelen aan de gestelde toedracht en schakelde een onderzoeksbureau in dat de verzekeringnemer aan de tand ging voelen. De verzekeringnemer kon zijn eerste lezing niet meer goed herinneren. De verzekeraar trekt daarop de erkenning van aansprakelijkheid in en vordert de betaalde voorschotten terug. Het slachtoffer op haar beurt vordert juist een voorschot van € 250.000,-. Zij had namelijk letsel opgelopen aan haar pink!

In beginsel kan een verzekeraar niet terugkomen op de erkenning van de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld indien de verzekeraar heeft erkend op basis van een rapport van haar eigen expert. Uiteraard kan dit wel bij gebleken bedrog. Dat was in onze casus echter niet aangetoond: de verzekeringnemer wist het alleen niet meer zo zeker. Zijn verklaring was dus niet meer betrouwbaar. De rechter oordeelde dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (een door de Hoge Raad vaak gebruikte toverformule) indien de verzekeraar onder die omstandigheden aan de erkenning zou zijn gebonden. Met andere woorden: ook in dit geval mocht de verzekeraar haar erkenning intrekken.

Ik zie vooralsnog geen reden waarom deze nieuwe uitspraak niet eveneens kan worden toegepast bij erkenning van aansprakelijkheid zonder dat er een verzekeraar in het spel is. De toekomst zal het wellicht uitwijzen.