• Beperking verpandingsverbod aanstaande?

Beperking verpandingsverbod aanstaande?

Het kabinet neemt actie tegen verpandingsverboden.

Bedrijven maken vaak gebruik van de mogelijkheid om vorderingen te verpanden aan de bank of andere kredietverleners. Op die manier kunnen zij makkelijker in aanmerking komen voor een hoger krediet. De bank of kredietverstrekker kan de vordering van haar klant op de debiteur - bij uitwinning van het pandrecht - innen en krijgt daardoor meer zekerheid voor het door haar verleende krediet.

Sommige debiteuren vinden de verpanding hinderlijk. Zij dienen ineens aan een andere partij te betalen dan aan hun oorspronkelijke schuldeiser en dat kan praktische en administratieve lasten met zich meebrengen waar bedrijven niet op zitten te wachten. Daarom komt het in de praktijk steeds vaker voor dat bedrijven een verpandingsverbod opnemen in de overeenkomst met hun schuldeiser. Verpanding of overdracht van de vordering van de schuldeiser op hun debiteur is dan contractueel uitgesloten en de debiteur krijgt niet meer met een derde partij te maken aan wie zij moet betalen. 

Die uitsluiting heeft als gevolg dat het voor bedrijven in sommige gevallen steeds lastiger wordt om nog voldoende krediet te verkrijgen. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot liquiditeitsproblemen bij bedrijven.

Het huidige kabinet wil zich richten op het stimuleren van kredietverlening aan bedrijven en vindt het dan ook onwenselijk dat verpandingsverboden steeds meer in de praktijk gebruikt worden. Het vorige kabinet heeft zich hier ook al mee bezig gehouden en een wetsvoorstel voorbereid om deze praktijk aan te pakken. Tot nu toe is daar echter nog weinig van terecht gekomen. 

Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft daarom nu aangegeven dat het aanpakken van verpandingsverboden prioriteit heeft en dat er dan ook nog dit voorjaar een wetsvoorstel zal komen dat hier iets over regelt. Wat de inhoud van het wetsvoorstel zal zijn is nog niet bekend. Het kan zijn dat verpandingsverboden helemaal niet meer toegestaan zullen zijn, maar waarschijnlijker is dat er beperkingen aan de verpandingsverboden gesteld kunnen worden. 

Voor nu is het afwachten welke wetswijziging er komen gaat. In ieder geval is het verstandig om met de aankomende wijzigingen rekening te houden bij het opstellen van overeenkomsten, zowel als debiteur als crediteur.