• Ben je werkzaam bij een VOF? Wie is dan je werkgever?

Ben je werkzaam bij een VOF? Wie is dan je werkgever?

De Hoge Raad heeft onlangs vragen beantwoord over de arbeidsverhouding van een werknemer van een VOF. 

Een VOF (Vennootschap onder Firma) is een rechtsvorm waarbij meerdere personen gezamenlijk een onderneming drijven. Het is geen rechtspersoon en de eigenaren (de vennoten) zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schulden. Wel kent de VOF een zogenaamd afgescheiden vermogen waarop de schuldeisers zich ook kunnen verhalen. 

Recentelijk heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de arbeidsrechtelijke vraag wie nu de werkgever is indien de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met de VOF. Is dat  de VOF of zijn dat de individuele vennoten elk afzonderlijk? In dit laatste geval, is de VOF naast deze vennoten dan als afzonderlijke werkgever aan te merken? 

De Hoge Raad oordeelt als volgt: een arbeidsovereenkomst met een VOF is een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten als werkgever. De VOF heeft geen rechtspersoonlijkheid en is dus niet als werkgever aan te merken. Een werknemer kan zijn vorderingen uit de arbeidsovereenkomst zowel verhalen op de gezamenlijke vennoten, met de mogelijkheid van verhaal op het afgescheiden vermogen van de VOF, alsmede heeft hij verhaal op elke afzonderlijke vennoot, met de mogelijkheid van verhaal op het privévermogen van die vennoot. 

Een duidelijk antwoord waarmee de rechtspraktijk uit de voeten kan!