• Aansprakelijkheid wegens uitschrijven vennootschap

Aansprakelijkheid wegens uitschrijven vennootschap

Kan een bestuurder de vennootschap laten uitschrijven terwijl hij weet dat er een claim aankomt?

De feiten in deze zaak waren als volgt. Tussen een opdrachtgever en een aannemer is een aannemingsovereenkomst gesloten voor de verbouwing van een woning. De opdrachtgever heeft de aanneemsom bijna volledig vooraf voldaan. Tussen de opdrachtgever en de aannemer ontstaat vervolgens een verschil van mening, waarop de aannemer de werkzaamheden niet heeft afgemaakt. 

Door de opdrachtgever wordt bij de rechter ontbinding gevraagd van de overeenkomst en tevens aanspraak gemaakt op terugbetaling van het vooruitbetaalde bedrag. Die vordering wordt niet alleen tegen de B.V. van de aannemer ingesteld maar ook tegen de bestuurder. De opdrachtgever stelt daarbij dat de bestuurder onrechtmatig gehandeld heeft omdat hij één week nadat de dagvaarding was uitgebracht de vennootschap laten uitschrijven uit het handelsregister. 

Zowel de rechtbank als het gerechtshof waren van mening dat die handelwijze niet door de beugel kon en dat moest worden aangenomen dat de bestuurder enkel het oog heeft gehad om zijn eigen schade te beperken. Volgens het gerechtshof kwam vast te staan dat de bestuurder verhaal op de vennootschap welbewust onmogelijk had gemaakt en dat dit kwalificeert als een onrechtmatige daad van de bestuurder tegenover de opdrachtgever.

Bestuurders die derhalve denken dat het schuiven met vennootschappen dan wel het te pas en te onpas oprichten en/of liquideren van vennootschappen redelijk risicoloos is, kunnen dus bedrogen uitkomen.