• Aansprakelijkheid van de verkopend makelaar

Aansprakelijkheid van de verkopend makelaar

Kan een verkoopmakelaar worden aangesproken bij verkeerde informatie over woonoppervlakte? 

Een verkopend makelaar handelt onrechtmatig jegens een aspirant-koper als de makelaar voorafgaand aan de verkoop onjuiste of misleidende informatie verstrekt over eigenschappen van de onroerende zaak, waarvan hij moet begrijpen dat deze informatie voor de aspirant-koper bij diens aankoopbeslissing van belang kan zijn. Hierbij kan in het algemeen bijvoorbeeld worden gedacht aan informatie over de netto woon- of gebruiksoppervlakte. 

In beginsel mogen kopers ervan uitgaan dat de vermelde woonoppervlakte is gemeten en, afgezien van ondergeschikte afwijkingen, overeenkomt met het netto woonoppervlak van de woning. Is dat niet het geval dan is de makelaar daarvoor aansprakelijk jegens de koper uit hoofde van onrechtmatige daad. De enkele vermelding in de verkoopbrochure dat aan de opgegeven maten geen rechten kunnen worden ontleend, is verband onvoldoende om aansprakelijkheid af te wenden. 

Hieraan doet evenmin af dat koper en verkoper een aansprakelijkheidsbeperking zijn overeengekomen ten aanzien van een eventuele afwijkende oppervlakte. De klachtplicht van de koper heeft betrekking op gebrekkige prestaties van de verkoper. De klachtplicht ziet dus niet op een vordering uit onrechtmatige daad jegens de makelaar (die geen partij is bij de koopovereenkomst).